IE8/IE9/IE10 không còn là trình duyệt được hỗ trợ. Vui lòng sử dụng một trình duyệt mới hơn để xem trang web của chúng tôi.

Bàn phím chơi game

ĐƯỢC CHẾ TẠO ĐỂ CẠNH TRANH

Gaming Keyboard category header for mobile

G512 Carbon

Bàn phím game switch cơ RGB

G613

Bàn phím chơi game cơ học không dây

G413

Carbon
Bàn phím chơi game cơ học được chiếu sáng nền

Pro

Bàn phím chơi game cơ học
Được thiết kế cho những người chơi thể thao điện tử chuyên nghiệp.

G213

Prodigy
Bàn phím chơi game RGB

G610

Màu xanh Sao Thiên lang (Orion Blue)
BÀN PHÍM CHƠI GAME CƠ HỌC CÓ CHIẾU SÁNG NỀN

G610

Orion Brown
Bàn phím chơi game cơ học được chiếu sáng nền

G810

Orion Spectrum (Phổ màu Sao Thiên lang)
BÀN PHÍM CƠ CHƠI GAME RGB