Ο IE8/IE9/IE10 δεν υποστηρίζεται πλέον. Χρησιμοποιήστε ένα πιο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησης για να δείτε την τοποθεσία μας.

Πτήση

Επαγγελματικός Εξοπλισμός Προσομοίωσης

Flight Yoke System

Πηδάλιο και Μονάδα Μοχλών Επαγγελματικής Προσομοίωσης

Flight Throttle Quadrant

Επαγγελματικοί μοχλοί άξονα προσομοίωσης

Flight Instrument Panel

Χειριστήριο πολλών οργάνων LCD Επαγγελματικής Προσομοίωσης

Flight Multi Panel

Επαγγελματικό Χειριστήριο Προσομοίωσης Αυτόματου Πιλότου

Flight Radio Panel

Χειριστήριο ασυρμάτου για επαγγελματική προσομοίωση

Flight Switch Panel

Επαγγελματικό χειριστήριο διακοπτών προσομοίωσης

Flight Rudder Pedals

Επαγγελματικά πεντάλ πηδαλίου προσομοίωσης με φρένα ποδιού

X56 H.O.T.A.S.

Χειριστήριο Προσομοίωσης RGB με Μοχλό Ισχύος και Κλασικό Μοχλό

X52 Professional H.O.T.A.S.

Χειριστήριο Προσομοίωσης με Μοχλό Ισχύος και Κλασικό Μοχλό με μεταλλικά μέρη

X52 H.O.T.A.S.

Χειριστήριο με Μοχλό Ισχύος και Κλασικό Μοχλό

Extreme 3D Pro Joystick